نکته بسیار مهم در انتخاب زمان و مکان پیست اسکی انتخابی

 از نظر شرایط آب و هوایی پیست برف کم و بهتر است بدون برف باشد چون در ساعات پایانی روز هوا روبه برودت رفته و احتمال بارش بیشتر میشود که با توجه به خستگی اسکی باز قرار گرفتن در شرایط نا مساعد میتواند خطر آفرین باشد همچنین میزان شدت باد در انتخاب شما نقش اساسی بهمراه داشته که بسادگی پیست ها را از نظر ادامه کارکرد تله کابین و تله سیژ دچار اختلال کرده و اسکی با تحرک کم دچار بخزگی انگشتان میشوند