با انواع اسکی و شیوه ی صحیح اسکی آماتور آشنا شوید و برای شروع ورزش اسکی بصورت آماتور چه مسیری را باید طی کنید

آموزش اسکی

تکنیک اسکی آلپاین, مرحله مقدماتی

انجام بعضی از حرکات که جنبه بازی دارد از نظر آموزشی حائز اهمیت بسیار است و سبب می شود نوآموزان کمتر احساس خستگی کنند آنان در ضمن بازی حرکاتی می کنند که باعث تسلط بیشتر بر وسائلشان می شود

محل تمرین

به‌منظور آشنا شدن نوآموز با وسایل و ساز و برگ اسکی و عادت کردن به آن‌ها و نیز انجام حرکات مقدماتی انتخاب محل بسیار اهمیت دارد. باید محلی را برای تمرین انتخاب کنید که نسبتاً مسطح و دارای پستی و بلندی‌های بسیار ملایم باشد

سطح مطلوب اجراء حرکت‌ها

 ابتدا نوآموز با وسایل اسکی آشنا شود و به اسکی‌ها، چوب‌دستی‌ها و کفش‌های اسکی عادت کند

نوآموز باید یاد بگیرد که چگونه با لوازم اسکی راه برود و همچنین از شیب‌های ملایم از پهلو و یا با صعود پله‌ای بالا برود

نوآموز باید با سر خوردن، لبه دادن، چرخیدن، وزن‌دار کردن و سبک کردن اسکی‌ها نیز آشنا شود و در عین‌حال با دمای طبیعی که قرار است در آنجا اسکی کند وفق پیدا کند

هدف از تمرینات

 حفظ تعادل در روی زمین تقریباً مسطح

بالا رفتن از شیب‌های ملایم با صعود پله‌ای یا گام به پهلو

تمرینات

تمرینات این مرحله به سه دسته تقسیم می‌شوند

کنترل وسایل و بستن اسکی‌ها

نوآموز باید نحوه به پا کردن اسکی‌ها، آزاد کردن فیکساسیون (فیکس) و در درست گرفتن چوبدست‌ها را یاد بگیرد و تمرین کن

مربی صحت عمل فیکس را کنترل می‌کند

آموزش اسکی

تمرینات درجا

زانوها را به سمت جلو و به طرفین فشار دهید (خم کنید) و سپس راست کنید

اسکی‌ها را به ترتیب یک‌بار با پای راست و بار دیگر با پای چپ بلند کنید

اسکی‌ها را به روی برف به آرامی جلو و عقب ببرید، سپس این حرکت را سریع‌تر و سریع‌تر کنید

با تکیه بر چوبدست‌ها و با بلند کردن انتهاء اسکی‌ها پرش‌های کوتاه بکنید، سپس با بلند کردن هر دو اسکی پرش‌های کوتاه بکنید

تمرینات در حال حرکت

یک علامت روی برف بگذارید و یک‌بار با یک اسکی و بار دیگر با هر دو اسکی به دور آن بچرخید

با استفاده از چوبدست‌ها و سپس بدون استفاده از آن‌ها راه‌پیمائی کنید و بکوشید که بین حرکت دست‌ها و پاها هماهنگی برقرار باشد

با اسکی‌ها در مسیر مستقیم راه بروید. طول گام‌ها را کم و زیاد کنید سرعت را نیز تغییر دهید

با سر دادن اسکی‌ها به سمت جلو در یک مسیر مستقیم حرکت کنید

با برداشتن گام‌های کوتاه در یک مسیر دایره‌ای و سپس مارپیچ شکل حرکت کنید

در حالی‌که زانوها را تا حد امکان به جلو خم کرده‌اید شروع به راه رفتن کنید. مثل راه رفتن کوتوله‌ها

نوک اسکی‌ها را روی یک نقطه ثابت نگه‌دارید و با جابه‌جا کردن دم اسکی‌ها ۳۶۰ درجه بچرخید (دایره کامل) سپس انتهاء اسکی‌ها را روی یک نقطه ثابت نگه‌دارید و با جابه‌جا کردن سر اسکی‌ها ۳۶۰ درجه بچرخید. این دو حرکت را از هر دو طرف تمرین کنید. به این‌کار چرخش ستاره‌ای می‌گویند

در مسیری با پستی و بلندی‌های ملایم راه‌پیمائی کنید

بدون استفاده از چوبدست‌ها راه بروید و دست‌ها را به شدت به نوسان درآورید

از هر دو چوبدست همزمان استفاده کنید و خود را به جلو هل بدهید

به نوآموز یاد بدهید که پس از زمین افتادن چگونه بلند شود

بلند شدن از زمین

زمین خوردن را هرگز تمرین نکنید چون خطرآفرین است

شخصی که زمین افتاده ابتدا باید اسکی‌‌ها را به حالت موازی و افقی درآورده و آن‌ها را نزدیک هم و در پائین بدن قرار دهد. سپس چوبدست‌ها را نزدیک به باسن و در بالای اسکی قرار داده با تکیه بر آن‌ها از زمین بلند شوید

اشکالات متداول

لوازم اسکی نامناسب و حتی غیرقابل استفاده هستند

نوآموز قادر به استفاده و نگه‌داشتن درست چوبدست نیست

حرکت‌های پا و دست ناهماهنگ هستند

نوآموز نمی‌تواند تعادل خود را حفظ کند

رفع اشکالات

ابتدا باید به نوآموز یاد داد که چگونه کفش خود را اندازه کند. مربی باید راهنمائی‌های کافی و کامل را برای خرید و یا اجاره لوازم اسکی به او بدهد

بدون استفاده از چوبدست‌ها راه بروید و دست‌ها را به شدت به نوسان درآورید

از هر دو چوبدست همزمان استفاده کنید و خود را به جلو هل بدهید

به نوآموز یاد بدهید که پس از زمین افتادن چگونه بلند شود

آموزش اسکی

بازی با اسکی‌ها

انجام بعضی از حرکات که جنبه بازی دارد از نظر آموزشی حائز اهمیت بسیار است و سبب می‌شود نوآموزان کمتر احساس خستگی کنند. آنان در ضمن بازی حرکاتی می‌کنند که باعث تسلط بیشتر بر وسائلشان می‌شود

این نوع بازی‌ها بیشتر برای بچه‌ها و نوآموزان خردسال است زیرا آموزش اسکی به این افراد به‌صورت کلاسیک مشکل و کسالت‌آور است. لذا با انجام بازی‌های مختلف مثل توپ بازی، گرگم به هوا، مسابقه دو با اسکی بدون چوبدست و غیره، ضمن آنکه خردسالان را بر سر شوق می‌آورد و لذت می‌برند با وسایل و ساز و برگ اسکی نیز آشنا و مأنوس می‌شوند

توصیه‌های آموزشی

تمرینات باید با حفظ اصول ایمنی انجام گیرد. تلفیق اصول صحیح قرار گرفتن در شرایط گوناگون (سر خوردن، لبه دادن) باید آموزش داده شود. بدین ترتیب نوآموز متوجه موارد زیر می‌شود

اگر وزن بیشتری روی عقب اسکی‌ها باشد، سر خوردن و پیچ زدن با حالتی‌که وزن روی جلوی اسکی‌ها است تفاوت دارد

اسکی‌ای که لبه‌دار باشد بهتر هدایت می‌شود

اسکی‌ای که هنگام اعمال نیرو بر روی لبه نباشد به‌راحتی از کنترل خارج می‌شود

با کاهش وزن روی یک اسکی، بر دیگر اسکی به‌همان نسبت وزن بیستری قرار خواهد گرفت

هنگام تغییر مسیر دادن، اسکی‌ها روی لبه قرار می‌‌گیرند

به‌تدریج باید سرعت را در تمرینات افزایش داد و سر خوردن را در شیب‌های تندتر ادامه داد. مسلم است که شاگردان مستعدتر این مراحل را سریع‌تر طی خواهند کرد

لغات مورد استفاده

فیکساسیون، چوبدست، سر خوردن، لبه گرفتن، لبه، وزن‌دار کردن، بی‌وزن کردن، چرخیدن

مرحله مقدماتی شوس راست

منظور از شوس راست سر خوردنِ مستقیم و از روبه‌رو در خط شیب است

محل تمرین

پیست مخصوص این تمرین باید دارای شروعی تخت، سپس شیبی ملایم و در پایان یک سر بالائی بسیار ملایم (شیب منفی) باشد طوری‌که نوآموز اطمینان کامل داشته باشد که در انتهاء مسیر بدون هیچ خطری توقف خواهد کرد

سطح مطلوب اجراء حرکت

افزایش اتکاء به‌نفس که با تعادل بهتر و هدایت اسکی‌ها حاصل می‌شود

درک چگونگی توزیع درست وزن بر روی اسکی‌ها

هدف از تمرینات

حفظ تعادل در حین سر خوردن

داشتن انعطاف و حرکت خوب زانوها و کمر

حفظ تعادل عرضی و طولی در حین سر خوردن

آموزش اسکی

آموزش اصول اولیه اسنوبردسواری به همراه فیلم آموزشی

 

خو کردن به اسنوبرد ، اصلی مهم در یادگیری اسنوبرد سواری است. شما باید در حین حرکت در پیست احساس راحتی کنید. با استفاده از نکات ارائه شده در اینجا، به راحتی می توانید با اسنوبرد روی برف حرکت کنید. پس فیکس های خود را ببندید و با استفاده از روش های گام به گام و انیمیشن های ارائه شده، اسنوبرد سواری را آغاز کنید

 

گام اول: یک محل مسطح یا کم شیب پیدا کنید. از مکان های پرجمعیت دوری کنید. به منظور جلوگیری از سرخوردن اسنوبرد هنگامی که اسنوبرد را روی زمین قرار می دهید، فیکس ها به سمت پایین باشد

 

گام دوم: اسنوبرد را به سمت خود بچرخانید. اگر در محل کم شیبی هستید، بندهای فیکس را به پای جلویی خود وصل کنید تا مانع از سر خوردن اسنوبرد شوید

 

گام سوم: ابتدا بندهای فیکس پای جلویی را محکم کنید. پای خود را در فیکس جلویی قرار داده و بند مچ را محکم کنید. اطمینان حاصل کنید که پاشنه کاملاً در محل خود قرار گیرد

آموزش اسکی

گام چهارم: بعد از محکم کردن بند مچ، بند پنجه را محکم کنید. اطمینان حاصل کنید که این بند به حدی محکم باشد که پا را اذیت نکند. اکنون که پای جلویی در فیکس قرار گرفته است و شما می توانید تدریجا به اسنوبرد خود عادت کنید

 

گام پنجم: بایستید و اسنوبرد را با استفاده از پای جلویی به بالا و پایین ببرید. این کار را مرتباً انجام دهید تا با اسنوبرد احساس راحتی کنید

 

گام ششم: در این زمان پای آزاد خود را در جلو قرار داده و کاری که در گام پنجم انجام دادید، این بار در حالتی که اسنوبرد در پشت شما قرار دارد انجام دهید

 

داشتن تجهیزات مناسب برای اسنوبرد سواری و راحت بودن با اسنوبرد، جزو اصول اولیه ی یادگیری اسنوبرد سواری است. راحت بودن با اسنوبرد و سایر تجهیزات به طور کلی به شما در اجرای مهارت ها ، تکنیک ها و مانورهای اسنوبرد سواری کمک می کند