محصولات
محصولات
محصولات
محصولات
محصولات
محصولات
محصولات
محصولات

نام و نام خانوادگی

شماره تماس

آدرس محل تحویل

عکس از روی برد یا آلپاین3  عدد : 1- ابتدای چوب ها 2-میانه چوب (قسمت فیکس ها) 3- انتهای چوب

عکس از لبه ها یا آرم ها توجه داشته باشید برای اسنو برد 4 عکس از دو سر و لبه های راست و چپو برای آلپاین 8 عدد که شامل لبه های راست و چپ و ابتدا و انتهای چوب ها میشود

عکس از کف برد یا آلپاین 3 عکس 1-یک سوم ابندایی 2-قسمت میانی 3- یک سوم انتهایی

جهت هماهنگی و ارا ئه خدمات فروش چوب اسکی لطفا اطلاعات زیر را به شماره 09127123205 ارسال نمایید یا میتوانید فرم زیر را تکمیل کنید