تعطیلی پیست اسکی توچال

بنابر اطلاعیه رسمی پیست اسکی توچال

این پیست از تریخ 97/10/17 هر دوشنبه به علت تعمیرات و بروز رسانی تلکابین و ادوات پیست تعطیل میباشد