پیست اسکی دیزین در تخفیفان قرار گرفت

بدلیل استقبال نچندان مناسب از پیست اسکی دیزین در این فصل از ابتدای بازگشایی پیست دیزین در لیست سایت های تخفیف قرار گرفت

انتظار میرفت با بازگشایی زود هنگام پیست دیزین هجوم توریست ها و علاقه مندان به اسکی به وضوح دیده شود اما با این حال استقبال محدود باعث رفتن بلیط های پیست دیزین در لیست سایت های تخفیف شد

پیست اسکی بین المللی دیزین ویژه یک اسکی هیجان انگیز در طول هفته تنها با پرداخت ۱۲۰۰۰۰ تومان اما به ارزش ۱۵۰۰۰۰ تومان۲۰% تخفیف

پیست اسکی بین المللی دیزین ویژه یک اسکی هیجان انگیز در آخرهفته و تعطیلات تنها با پرداخت ۱۶۲۰۰۰ تومان اما به ارزش ۱۸۰۰۰۰ تومان ۱۰% تخفیف

قیمت های درج شده با احتساب 9% مالیات بر ارزش افزوده است