چه زمانی اسکی را تیونینگ کنیم

https://skisaz.ir/wp-content/uploads/2018/12/11.mp4 هر چوب اسکی در حالت مبتدی نیاز داره در انتهای هر فصل اسکی برای جلوگیری از فرسودگی واکس سخت بخوره تا برای فصل بعد آماده باشه و آسیب کمتری ببینه همچنین هر دو الی سه فصل یکبار قسمت های ضربه خورده و خراشیده شده باید تیونینگ شود تا تمام خلل و فرج با پیتکس جزئیات بیشتر
با متخصصان ما آنلاین صحبت